Opera

 • Pâlnia și Stamate. Roman în patru părți. – Cugetul românesc, I, 2, 1922.
 • Ismaïl și TurnavituCugetul românesc, I, 3, 1922.
 • Emil GaykPunct, I, 9, 1925.
 • Plecarea în străinătatePunct, I, 10, 1925.
 • Cotadi și DragomirPunct, I, 11, 1925.
 • Algazy & GrummerBilete de papagal, I, 16, 1928.
 • După furtunăContimporanul, VIII, 84, 1928.
 • Fuchsiada. Poem eroico-erotic și muzical, în prozăOpera. Editura unu, 1930.
 • Puțină metafizică și astronomie.
 • Cronicari. Fabulăunu, III, 31, 1930.
 • Însemnări – ciorne răzlețe, „dintr-un caiet de Cugetări”.
 • Opera – Editura unu. 1930.
 • Urmuz, Pagini bizare, Ediţie întocmită de Saşa Pană, Editura Minerva, Bucureşti, 1970.
 • Urmuz, Pagini bizare, Ediţie, prefaţă şi tabel cronologic de Constantin Crişan, prefaţa (Urmuz şi palingenezia literaturii) de Constantin Crişan, Editura Minerva, Bucureşti, 1983 (conţine tălmăciri integrale şi fragmentare în engleză, franceză, germană, italiană, rusă şi spaniolă).
 • Urmuz, Pagini bizare, Weird Pages, translated from the Romanian by Stavros Deligiorgis, Cartea Românească, Bucureşti, 1985.
 • Trei scrisori inedite, publicate de Nicolae Manolescu, mai întâi în revista Ateneu, aprilie 1989, apoi în România literară, nr. 10, 18-24 martie 1993.
 • Urmuz, Pagini bizare, cu un studiu introductiv de Nicolae Manolescu, Editura Grammar, Bucureşti, 2004.
 • Schiţe şi nuvele… aproape futuriste, Ediţie îngrijită, studiu introductiv şi note de Ion Pop, Editura Tracus Arte, Bucureşti, 2012.
 • Urmuz, Pagini bizare, cu un studiu introductiv de Nicolae Manolescu, Editura Mondoro, Bucureşti, 2013.