Bibliografie

A

 • Aderca, F. – Ce e Viitorismul? În revista Năzuința. Literatură – Știință – Artă, Editura Scrisul Românesc, Societate Anonimă, Craiova, anul I, no. 6, noiemvrie 1922.
 • Aderca, F. – Acrobațiile pe acoperiș, în vol. Constelații critice, II. Articole, cronici, eseuri (1927-1047), Ediție și note de Margareta Feraru, Ed. Minerva, Bucureşti, 1988.
 • Aderca, F. – Oameni şi idei la cântar, în Adevărul, an LI, nr. 14.466, 3 octombrie 1937.
 • Agopian, Ștefan – Se poate și mai bine, în Observator Cultural, nr. 54, martie 2001.
 • Anagaia/Ana Olos – Pelicanul sau babița (Introducere în urmuzologie), Ed. Umbria, Baia Mare,1998.
 • Anagaia/Ana Olos, În subteranele textului. „Pâlnia și Stamate” (Introducere în urmuzologie II), Ed. Umbria, Baia Mare, 1999.
 • Andru, Vasile – Urmuz – Un mare inovator, în Spite of Himself (Urmuz și Anti-Literatura ca Hyper-Life), în Revista Plurală, nr. 19, 2003.
 • Angelescu, Silviu – Literatura avangardei, în Portretul literar, Univers, 1985.
 • Anghel, Paul – Urmuz și sonata, în vol. Arhivă sentimentală, Ed. Pentru Literatură, Bucureşti 1968.
 • Arbore, Grigore – Futurismul, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1975.
 • Arghezi, Tudor – Medalion: Urmuz, Bilete de papagal, an. I., nr. 16, 19 februarie 1928.
 • Axinciuc, Madeea – Profetul și oglinda fermecată de Moise Maimonide. Ediția a II-a. Prefață de Moshe Idel, Ed. Polirom, Iaşi, 2017.

B

 • Balaci, Gabriel – Urmuz. Pagini bizare.Traducere și îngrijire ediție: Monica Medeleanu, Ed. Herald, București, 2012.
 • Balotă, Nicolae – Urmuz, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1970.
 • Balotă, Nicolae – Universul prozei, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1976.
 • Balotă, Nicolae – Opera lui Tudor Arghezi, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1979.
 • Balotă, Nicolae – Literatura Absurdului, Ediția a II-a, Ed. Teora, Bucureşti, 2000.
 • Balotă, Nicolae – Plăcut este să-l cunoașteți pe domnul Lear, în Contemporanul, nr. 12, 2009.
 • Bădăuţă, Alexandru – Al doilea „Vlaicu Vodă”?, în Viaţa literară, III, nr. 75, 5 februarie 1928.
 • Băileșteanu, Fănuș – Clasicul bizar, în Personalități culturale românești. Studii literare. Ediție îngrijită de Matei Albastru, România Press, Bucureşti,1998.
 • Beldie, Constantin – Memorii. Caleidoscopul unei jumătăţi de veac în Bucureşti (1900-1950), Editura Albatros, Bucureşti, 2000.
 • Biberi, Ion – Urmuz, în Études sur la littérature roumaine contemporaine, Éditions Corymbe, Paris, 1937, reluat în Pagini bizare, volum întocmit de Sașa Pană, Ed. Minerva, Bucureşti, 1970.
 • Biberi, Ion – Urmuz şi Morgenstern, în România literară, 1983 ??.
 • Blaga, Carmen – Urmuz et le diable sans corps, în Review d’études interculturelles, II, 2, Timişoara, Hestia.
 • Blaga, Carmen D. – Marinetti și Urmuz: similitudini de formă funcțională, disjuncții în substratul ontologic, în Universitatea de Vest din Timișoara, Anale. Seria Științe Filologice, XLII – XLIII, 2004–2005.
 • Blaga, Carmen D. – Urmuz și criza imaginarului european, Ed. Hesia, Timișoara, 2005.
 • Blaga, Carmen (traduceri şi prefaţă) – Urmuz. Pagini bizare. Pages bizarres, Weird pages, Pagini bizarre, Editura Hestia, Timişoara, 1998.
 • Bogza, Geo – Candelă-stea. La mormântul lui Urmuz, în unu, an I, nr. 9, ianuarie 1929.
 • Bogza, Geo – Biografie, în unu, an III, nr. 31, noiembrie 1930.
 • Bogza, Geo – Fuchsiada, în unu, an. III, nr. 31, noiembrie 1930.
 • Bogza, Geo – Urmuz premergătorul, în unu, an. III, nr. 31, noiembrie 1930.
 • Bogza, Geo – Biografii, în Urmuz, Pagini bizare, editat de Sașa Pană, Ed. Minerva, Bucureşti, 1970.
 • Bojoga, Eugenia – „Am învăţat să iubesc literatura română”. Interviu cu Giovanni Rotiroti, în rev. Observator cultural, nr. 746, 31 octombrie 2014.
 • Bouleanu, Elisabeth, Straniul caz al lui Urmuz, scriitorul care s-a sinucis fără să sufere. Ce motiv absurd a invocat rebelul literaturii române, în Adevărul.ro, 11 decembrie 2015.
 • Bouleanu, Elisabeth, Ciudata poveste a lui Urmuz, scriitorul care s-a sinucis fără motiv. A scris o odă a revolverului şi s-a împuşcat în piept, în Adevărul.ro, 12 iunie 2017.
 • Boz, Lucian – Urmuz, jocul minţii cu moartea, în Excelsior, an I, nr, 18, 4 aprilie 1931, reluat în ediţia Saşa Pană din 1970.
 • Braga, Corin – Urmuz, paralogicianul, în Urmuz. Pagini bizare. Notă asupra ediției Ion Pop, postfață de Corin Braga, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1999.
 • Breazu, Monica – Un manuscris inedit de Eugen Ionescu în arhivele editorului Guy Lévis Mano, în Magazin Istoric, ianuarie 2010.
 • Buciu, Marian Victor – Urmuz, în Zece prozatori exemplari. Perioada interbelică, Ideea Europeană, 2006.
 • Buciu, Marian Victor – Un avangardist dincoace de ariergardă, din România Literară, nr. 17, 2006.
 • Buciu, Marian Victor – N. Manolescu despre proza românească. Interbelicii, în Contemporanul, nr. 9, 2010.
 • Burtică, Cecilia – Urmuz avant Dada: Urmuz sau original dadaisto-suprarealiste, Ed. Didactica Nova, Craiova, 2003.
 • Burța-Cernat, Bianca – Poetica deșeurilor reciclate, în Observator Cultural, nr. 414, martie 2008.
 • Burța-Cernat, Bianca – Înainte de Ionesco, în revista 22, nr. 1020, septembrie 2009.
 • Butulescu, Valeriu – Teatru. Urmuz (Dincolo de zid), Bolyai (Ştiinţa staţiului), Decebal (Asediul), Editura Zodia Fecioarei, Piteşti, 2021.

C

Cartianu, Numa (N. C.) – Urmuz a fost sărbătorit, în Radical, Craiova, an. II, nr. 10, 1930.

 • Călinescu, George – Principii de estetică, EPL, Bucureşti, 1968.
 • Călinescu, George – Istoria literaturii române de la originii până în prezent, Ed. Minerva, București, 1986.
 • Călinescu, George – Tristan Tzara, Ion Barbu, Urmuz, extrase din Istoria literaturii române, Editura Paideia, Bucureşti, 2014.
 • Călinescu, Matei – Cinci feţe ale modernităţii, Editura Univers, Bucureşti, 1995.
 • Cărtărescu, Mircea – Postmodernismul românesc, Postfață de Paul Cornea, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1999.
 • Cătălui, Iulian – O paralelă şi o viziune comparatistă între doi avangardişti bizari: Urmuz şi Harms, în Tribuna, nr. 461, noiembrie 2021 şi nr. 462, decembrie 2021.
 • Cârstea, Nicolae – Urmuz. Dinspre Argeş spre Nirvana, Editura Zodia Fecioarei, Piteşti, 1995.
 • Cernat, Paul – Avangarda. Un scriitor de (re) descoperit, în Observator Cultural, nr. 32, octombrie 2000.
 • Cernat, Paul – Urmuz: un conservator eretic?, în Observator Cultural, nr. 193, noiembrie 2003.
 • Cernat, Paul – Avangarda, MHS și Comedia Lumii pe Dos, Cuvântul, nr. 378.
 • Cernat, Paul – Futurism și interculturalitate, în Observator Cultural, nr. 231, iulie 2004.
 • Cernat, Paul – Avangarda românească și complexul periferiei: primul val, Ed. Cartea Românească, București, 2007.
 • Cernătescu, Radu – Răzbunarea lui Urmuz, Luceafărul, nr. 19, 15 mai 1996.
 • Cernătescu, Radu – Noi argumente pentru redeschiderea „cazului Urmuz”, în România Literară, nr. 27, 2010.
 • Cernătescu, Radu – Literatura luciferică. O istorie ocultă a literaturii române, Ed. Cartea Românească, Bucureşti, 2010.
 • Cernătescu, Radu – Pariul cu Urmuz, în Ramuri, nr. 12, 2014.
 • Ciprian, George – Omul cu mârţoaga, comedie în 4 acte, Tipografiile Române Unite, Bucureşti, 1928.
 • Ciprian, George – Cutia cu maimuţe. Schiţe, chipuri, amintiri, Editura Contemporană, Bucureşti, 1942.
 • Ciprian, George – Măscărici și mâzgălici. Amintiri, ESPLA, Bucureşti, 1958.
 • Ciprian, George – Capul de rățoi, Comedie în trei acte (7 tablouri). „Cugetarea” Georgescu Delafras, București, f.a.
 • Ciprian, G. – Scrieri, I-II, 1965.
 • Cofan, Aluniţa – Estetica şi hermeneutica grotescului. Tudor Arghezi, Urmuz, Eugen Ionescu, Editura Tracus Arte, Bucureşti, 2017.
 • Constantinescu, Pompiliu – Urmuz. În Vremea, an IV, nr. 162, 25 ianuarie 1931.
 • Constantinovici, Simona – Eveniment: Festivalul ‘Zile și nopți de literatură’. De ce (nu) ne place excentricul și grotescul personaj urmuzian? Cazul „Algazy & Grummer”, în România Literară, nr. 27, 2010.
 • Contrea, Florin – Un suprarealist bizar – Urmuz (api.ning.com/files/…/ C.C.Urmuz bizar. Doc.).
 • Copcea, Florian – Urmuz, file de poveste, în Curtea de la Argeş, an XIII, nr 3 (136), martie 2022.
 • Corbu, George – Corbigrame. Urmuzeu poetic. Epigrame în manieră absurdă, Editura Paideia, Bucureşti, 2013.
 • Corbu, George – Urmuz 130. Un fabulist al umorului absurd, în Acasă. Periodic cultural, an VI, nr. 3/4 (23/24), iulie-decembrie 2013.
 • Corbu, George – Urmuzeu poetic. Epigrame în manieră absurdă, ediţie bilingvă, română-franceză, traducere de Paula Romanescu, Editura Tiparg, Piteşti, 2020.
 • Corbu, George – Caragiale versus Urmuz. Epigrame, în Leviathan, an IV, nr. 1 (10), ianuarie-martie 2021.
 • Cosmeanu, Marius – Adevărata viață a lui Urmuz, povestită de sora scriitorului, România liberă, 23 noiembrie, 2014.
 • Costache, Lucian – Urmuz (I)-(IV), în Curtea de la Argeș, anul X, nr. 4, 7-9 (101, 104-106), aprilie, iulie-septembrie 2019.
 • Costache, Lucian – Paradoxul Urmuz. Parodierea parodiei (I)-(V), în Curtea de la Argeș, anul XI, nr. 8-12 (117-121), august-decembrie 2020.
 • Costache, Lucian – Urmuz sau Despre paradox, Editura Zodia Fecioarei, Piteşti, vol. I, II – 2020.
 • Costache, Lucian – Din nou despre personajele lui Urmuz. Latenţe interpretative (I) – (III), în Curtea de la Argeş, an XII, nr. 3-5 (124-126), martie-mai 2021.
 • Costache, Lucian – Schiţe şi nuvele… aproape futuriste. Despre laboratorul lui Urmuz, în Curtea de la Argeş, an XIII, nr 3 (136), martie 2022.
 • Crăciun, Gheorghe – Cum să faci personaje cu cuvinte, în Observator Cultural, nr. 24 august 2000.
 • Crețu, Bogdan – Avangarda prudentă, în Observator Cultural, nr. 350, decembrie 2006.
 • Cristea, Dan – Urmuz / Adevăr și corespondențe, în vol. Arcadia imaginară, Editura Cartea Românească, București, 1977
 • Cristea, Valeriu – Urmuz, în Luceafărul, nr. 28, 1968.
 • Crișan, Constantin – Ediție, prefață și tabel cronologic la vol. Urmuz. Pagini bizare, Ed. Minerva, Bucureşti, 1983.
 • Crohmălniceanu, Ovid S. – Urmuz – antiproză, în Contemporanul, 13 ianuarie, 1967.
 • Crohmălniceanu, Ovid S. – Literatura română între cele două războaie mondiale, Vol. I-III, Ed. Minerva, București, 1972-1975.
 • Cruceanu, Mihail – Urmuz (Scrieri), Colecţia Editurii unu, în Îndreptar, an I, nr. 12, octombrie 1930.
 • Cruceanu, Mihail – Îndreptar, I, nr. 12, octombrie 1930. Apud. Urmuz. Pagini bizare, Ediție îngrijită de Sașa Pană, Minerva, 1970. Urmuz: (Scrieri). Colecția Editurii unu, 1930.
 • Cruceanu, Mihail – Rătăcit într-un târg, în De vorbă cu trecutul, Ed. Albatros, Bucureşti, 1978.
 • Cubleșan, Constantin – Urmuz în conștiința criticii, Ed. Cartea Românească, Bucureşti, 2014.
 • Cubleșan, Constantin – Absurdul fabulos, grotesc și parodic. Prefață la Urmuz în conștiinţa criticii, Ed. Cartea Românească, Bucureşti, 2014.
 • Culianu, Ioan Petru – Urmuz, précurseur de lui-même? În Studii românești, II. Soarele și luna. Otrăvurile admirației, traducere de Maria Magdalena Anghelescu, Corina Popescu și Dan Petrescu, Ed. Polirom, Iaşi, 2009.

D

 • Dan, Sergiu Pavel – Urmuz, în Proza fantastică românească, Ed. Minerva, Bucureşti, 1975.
 • Danilov, Nichita – De la Caragiale la Urmuz sau realitatea în formă de conservă,  Editura Tracus Arte, Bucureşti, 2021.
 • Deligiorgis, Stavros – Urmuz. Pagini Bizare. Pagini ciudate, traducere, Ed. Cartea Românească, București, 1985.
 • Dima, Tănase – Casa în care s-a născut Urmuz, în Curtea de la Argeş, an XI, nr. 11 (120), noiembrie 2020.
 • Doman, Dumitru Augustin – Concetățenii lui Urmuz, Ed. Muzeul Literaturii Române, Bucureşti, 2007.
 • Dorcescu, Eugen – Urmuz și realismul psihologic, în rev. Orizont, nr. 13, 1983. În volum: Poetica non-imanenței, 2009.
 • Dragomirescu, Daniel – Modernismul lui Anton Holban, în România Literară, nr. 38, 2008.
 • Drogoreanu, Emilia – Influențe ale futurismului italian asupra avangardei românești. Sincronie și specificitate, Ed. Paralela 45, Pitești, 2004.
 • Dugneanu, Paul – Suprarealismul poetic românesc, Editura Muzeului Literaturii Române, Bucureşti, 2005.

F

 • Foarţă, Şerban – De te fabula naratur (I), rubrica Muza urmuziană, Revista URMUZ, anul VI, no. 5-6, 2019

G

 • Gârbea, Horia – Monolog politic în tramvaiul 5, în Luceafărul, nr. 7, 2008.
 • George, Alexandru – O legendă, în Semne și repere, 1971.
 • Ghiu, Daria – Nestor Ignat: realitatea întoarsă pe dos, în revista 22, nr. 1094, februarie 2011.
 • Glăvan, Gabriela – H. Bonciu – Dincolo al expresionismului, Universitatea de Vest, Timișoara, Anale. Seria Științe Filologice, XLIV, 2006.
 • Glodeanu, Gh. – Urmuz sau poetica antiliteraturii (Cuvânt înainte la Urmuz. Pagini bizare), Princeps Edit, Iași, 2005.
 • Gogi, Aureliu – Urmuz şi clasicizarea avangardei, în Curtea de la Argeş, an XII, nr. 2 (123), februarie 2021.
 • Grăsoiu, Liviu – Redescoperire, în Convorbiri Literare, decembrie 2007.
 • Grigore, Rodica – Urmuz și Julio Cortazar sau Drumul către sfârșitul jocului. Wikipedia. Titlul original: Las paginas raras de Cortázar y Urmuz, în revista Remolinos, Lima-Peru, nr. 42, februarie-martie 2010.
 • Gulea, Dan – Perspective asupra futurismului, în Observator Cultural, nr. 231, iulie 2004.
 • Gulea, Dan – Domni, tovarăși, camarazi. O evoluție a avangardei române, Ed. Paralela 45, Pitești, 2007.

I

 • Iancu, Vasile – Avangardiștii de ieri și de azi, în Convorbiri Literare, mai 2005.
 • Ionesco, E. – Précurseurs roumains du Surréalisme, în „Les lettres nouvelles”, Paris, XIII, 1965.
 • Ionesco, Eugène – Teatru X. Macbett. Ce nemaipomenită aiureală!, Traducere din franceză și note de Vlad Russo și Vlad Zografi, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2003.
 • Ionesco, Marie-France – Ionesco s-a simțit în exil în România, nu în Franța, în Evenimentul Zilei, 10 iulie, 2009.
 • Ionescu, E. – Englezește fără profesor, în Eu, Ed. Echinox, Cluj-Napoca, 1990.
 • Ionescu, Gelu – Urmuz amăgitorul, în Romanul lecturii, Ed. Cartea Românească, Bucureşti, 1976.
 • Ionescu, G. – Anatomia unei negații, Ed. Minerva, Bucureşti, 1991.
 • Ionescu, Sânziana – Tragicul Urmuz, scriitorul avangardei care se va serba la 17 martie. I-a fost mai dragă moartea, în Adevărul, 1 iunie 2013.

J

 • János, Szász – Urmuz şi Kafka, în România literară, 1983 ??.

L

 • Lascu, Ioan – Suprarealismul. Doi predecesori: Tristan Tzara şi Urmuz, în Argeş, februarie 2022.
 • Lăcătuș, Adrian – Urmuz, Ed. Classroom, Braşov, 2002;
 • Lăcătuș, Adrian – Urmuz. Monografie, antologie comentată, receptare critică, Ed. AULA, Brașov, 2002.
 • Lefter, Ion Bogdan – Urmuz în trei tipuri de ediții, în Apostrof, nr. 4, 2010.
 • Luca, G. – Inventatorul iubirii și înaltei scrieri, editat de Ion Pop, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2003.

M

 • Manolescu, Nicolae – Urmuz. Pagini bizare. Studiu introductiv, Ed. Mondoro, Bucureşti, 2013. Reluat din Arca lui Noe (Eseu despre romanul românesc), Vol. III. Corinticul, 1983.
 • Marcu, Luminița – Poezii cu dichis de Pavel Șușară, în Observator Cultural, nr. 70, iunie 2001.
 • Marcus, Solomon – Paradoxul, Ed. Albatros, Bucureşti, 1984.
 • Marino, Adrian – Dicționar de idei literare, I, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1973.
 • Marino, Adrian – Hermeneutica ideii de literatură, în continuarea Dicționarului de idei literare.
 • Marino, Adrian – Naționalismul provincial, în Observator Cultural, nr. 88, octombrie 2001.
 • Măniuţiu, Mihai – Urmuz. 23 noiembrie 1923, Editura Tracus Arte, Bucureşti,  2018.
 • Melinescu, Gabriela – Absurdul ca un catharsis, în România Literară, nr. 17, 2007.
 • Micu, Dumitru – Antiliteratura: Urmuz, în Scurtă istorie a literaturii române, II, Perioada intrerbelică. Poezia contemporană, Ed. Iriana, București, 1995.
 • Mihăilescu, Florin – Urmuz între supralicitare și negație, în rev. Viața Românească, an XXVI, nr. 3, martie 1971.
 • Mincan, Mihai – Urmuz. Viața și moartea unui profet al absurdului, Adevărul, 1 iunie 2013.
 • Mincu, Marin – Urmuz și „tragedia limbajului”, în Introducere în avangarda literară românească, Studiu introductiv la Avangarda literară românească, I, De la Urmuz la Eugen Ionescu, Antologie, studiu introductiv și note bibliografice de Marin Mincu, Ed. Minerva, Bucureşti.
 • Mincu Marin – Textualism şi autenticitate, Ed. Pontica, Constanţa, 1993.
 • Morar, Ovidiu – Avangardismul românesc, Editura Ideea Europeană, Bucureşti, 2005.
 • Munteanu, George – Urmuz, în Manuscriptum, an. VI, nr. 3, 1975.
 • Munteanu, Romul – Farsa tragică, Ediția a II-a revăzută și adăugită, Ed. Univers, Bucureşti, 1985.

N

 • Negoițescu, Ion – Urmuz, în Analize și sinteze, Ed. Albatros, Bucureşti, 1976.
 • Negrici, Eugen – Refuzul rostirii stereotipe, în vol. Figura spiritului creator, eseuri, Ed. Cartea Românească, Bucureşti, 1978.
 • Nencescu, Marian – Urmuz, clasicul, în Curtea de la Argeş, an XII, nr. 3 (124), martie 2021.
 • Nițescu, M – „Urmuz als ob”, în Atitudini critice, Ed. Cartea Românească, Bucureşti, 1983.

O

 • Olos, Ana – Adnotări pe marginea noii ediţii Urmuz şi relectura Fuchsiadei (I) – (II),în Curtea de la Argeş, an XII, nr. 1-2 (122-123), ianuarie-februarie 2021.
 • Olos, Ana – Urechea urmuzicală (I) – (IV), în Curtea de la Argeş,  an XII, nr. 3-6 (124-127), martie-iunie 2021.
 • Olos, Ana – Demetru la Bârlad, în Curtea de la Argeş, an XII, nr. 10 (131), octombrie 2021.
 • Olos, Ana – Demetru incognito la Bârlad, în Curtea de la Argeş, an XII, nr. 11 (132), noiembrie 2021.
 • Olos, Ana – Răscrucea de la Bârlad, în Curtea de la Argeş, an XII, nr. 12 (133), decembrie 2021.
 • Olos, Ana – Demetru în război – versiunea Vakulovski (I), în Curtea de la Argeş, an XIII, nr. 1 (134), ianuarie 2022.
 • Olos, Ana – Demetru în război – versiunea Vakulovski (II), în Curtea de la Argeş, an XIII, nr. 2 (135), februarie 2022.
 • Olos, Ana – Soren Kierkegaard – un filosof pentru Urmuz?, în Curtea de la Argeş, an XIII, nr. 3 (136), martie 2022.

P

 • Pană, Saşa – Antologia literaturii române de avangardă şi câteva desene de epocă, Editura pentru Literatură, Bucureşti, 1969.
 • Pană, Sașa – Născut în ’02, Memorii, file de jurnal, evocări, Ediţia a doua, Editura Pandora, Bucureşti, 2021.
 • Pătrașcu, Dan – „Sinuciderea din Grădina Botanică” sau Memorialul oniric al realității de Radu Petrescu, Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad, Studii de Știință și Cultură, nr. 2 (21), iunie 2010.
 • Păun, Gheorghe – Urmuzind fără Urmuz, în Curtea de la Argeş, an X, nr. 10 (107), octombrie 2021.
 • Păun, Gheorghe – La curtea lui Urmuz, Editura Ars Docendi, București, vol. I – 2020, vol. II – 2021, vol. III – 2022.
 • Păun, Gheorghe – Urmuz, urmuzism, urmuzologie, în Curtea de la Argeş, an XI, nr. 11 (120), noiembrie 2021.
 • Păun, Gheorghe – Spre Anul Urmuz, în Curtea de la Argeş, an XII, nr. 2 (123), februarie 2021.
 • Păun, Gheorghe – Casa Urmuz, reconstituită virtual,în Curtea de la Argeş, an XII, nr. 3 (124), martie 2021.
 • Păun, Gheorghe – Alertă: Urmuz, în Curtea de la Argeş, an XIII, nr. 2 (135), februarie 2022.
 • Păun, Gheorghe – În pregătirea Anului Urmuz 2023, în Curtea de la Argeş, an XIII, nr. 3 (136), martie 2022.
 • Pârjol, Florina – Neapărat câte un exemplu în liceele patriei!, în Observator Cultural, nr. 279, iulie 2005.
 • Pârvulescu, Ioana – De ce Urmuz?, în România literară, nr. 10, 18-24 martie 1993.
 • Pârvulescu, Ioana – Drumuri care se bifurcă, în România Literară, nr. 44, 2004.
 • Pârvulescu, Ioana – Erau interbelicii misogini?, în România Literară, nr. 6, 2010.
 • Pârvulescu, Ioana – Lumea ca ziar. A patra putere: Caragiale, Ed. Humanitas, București, 2011.
 • Perpessicius – Urmuz – Schițe fantastice (Cuvântul, An. VIII, Nr. 2151, 1931.) În Urmuz. Pagini bizare. Ediția Sașa Pană, Ed. Minerva, Bucureşti, 1970.
 • Petrescu, Liviu – Poetica postmodernismului, Ed. Paralela 45, Pitești, 1998.
 • Petroşel, Daniela – Retorica parodiei, Editura Ideea Europeană, Bucureşti, 2006.
 • Philippide, Al. – Însemnări despre modernismul românesc, în Scrieri, IV, Studii și Eseuri, Ed. Minerva, Bucureşti, 1978.
 • Piru, Al. – Exegeză urmuziană, în vol. Varia. Precizări și controverse, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1972.
 • Piru, Al. – Istoria literaturii române, Ed. Grai și Suflet – Cultura Națională, Bucureşti, 2001.
 • Pițu, Luca – Fragmente dintr-un discurs îi(?)comod, „Texte de frontieră”, Institutul European, Iași, 1993.
 • Pop, Ion – Avangardismul poetic românesc, Bucureşti, 1969.
 • Pop, Ion – Urmuz – schiţă de portret, în România literară, 1983 ??.
 • Pop, Ion – Avangarda în literatura română, Ed. Arlas, Bucureşti, 2000.
 • Pop, Ion – Urmuz, în 100 cei mai mari scriitori români, Prefață de Eugen Uricariu, Ed. Lider/Star, București, 2003.
 • Pop, Ion – Un urmuzian: Ionathan X. Uranus, Tribuna, nr. 96, septembrie 2006.
 • Pop, Ion – Un urmuzian: Grigore Cugler, în Tribuna, nr. 161, mai 2009.
 • Pop, Ion – Exercițiile lui Jacques G. Costin, Tribuna, nr. 160, mai 2009.
 • Pop, Ion – Moldov, pe urmele lui Urmuz, Tribuna, nr. 166, august 2009.
 • Pop, Ion – Avangarda românească, avangarda europeană, Cuvântul, nr. 325.
 • Pop, Ion – „Călătoriile” avangardei românești (I), din Tribuna, nr. 175, decembrie 2009.
 • Pop, Ion – Un ‘misionar al artei noi’: Marcel Iancu (II), Tribuna, nr. 178, februarie 2010.
 • Popescu, Florentin – Trei liceeni prieteni, predestinaţi literaturii: V. Voiculescu, George Ciprian şi Urmuz, în Curtea de la Argeş, an XIII, nr 3 (136), martie 2022.
 • Popescu, Simona – Despre Auto-Kosmos, în România literară, nr. 10, 18-24 martie 1993.
 • Popescu, Simona – Urmuz, solitarul, în Revista Plurală, nr. 19, 2003.
 • Popovici, Iulia – Teatru. Arta, munca și ștacheta, în Observator Cultural, nr. 436, august 2008.
 • Pricop, Constantin – Cuvintele blochează cuvântul, în România literară, 1990 ??.
 • Propp, V.I. – Rădăcinile istorice ale basmului fantastic. Traducere de Radu
 • Pruteanu, George – Despre Urmuz, în România literară, nr. 21, 21 mai 1970.

R

 • Radian, Sandală – Măştile fabulei, în Etape ale evoluţiei în literatura română, Editura Minerva, Bucureşti, 1983.
 • Raicu, Lucian – Urmuz și limitele literaturii, în Critica – formă de viață, Ed. Cartea Românească, Bucureşti, 1976.
 • Rădulescu, Mihai Sorin – Genealogii: Discreția despre bucureștenii de altădată, în Ziarul Financiar, 29 august 2008
 • Răileanu, Petre – Profilul lui Urmuz, în Revista Plurală, nr. 3, 1999.
 • Rănghinescu, Mariana – „Pâlnia și Stamate”, între absurd și parodie, în rev. Conta, Piatra Neamț, nr. 11, 2012.
 • Rău, Aurel – Noapte cu Urmuz, în Expo 99. De la Olahus la Emil Cioran, Ed. Cartea Românească, Bucureşti, 1999.
 • Revista URMUZ, Vitrină de artă nouă, Fondată de Geo Bogza la 1 ianuarie 1928, Câmpina. Serie a doua, reînfiinţată în 2014, la Câmpina, Publicaţie îngrijită de Florian Dochia.
 • Rodriguez, Mariano Martin – Ionesco înainte de La cantatrice chauve, traducere de Iulia Bobăilă, Ed. Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2009.
 • Roll, Stephan – Urmuz, în rev. unu, Dorohoi, an. I, nr. 9, ianuarie 1929.
 • Romanescu, Paula – Urmuzeu epigramistic, în Curtea de la Argeş, an IV, nr. 10 (35), octombrie 2013.
 • Romilă, Adrian G. – „Universul mecanic al lui Urmuz”, în Convorbiri Literare, nr. 6, 2010.
 • Rotaru, Ion – (Urmuz) Avangardismul, în O istorie a literaturii române, vol. II, Ed. Minerva, Bucureşti, 1972.
 • Roth, Puşa – Șambelan la viezuri, fantezie dramatică într-un act după Urmuz, Pagini bizare, Editura Premier, Ploiești, 2002, Editura Casa Radio, Bucureşti, 2018.
 • Rotiroti, Giovanni – Il piacere di leggere Urmuz. Indagini psichanalitiche sui fantasmi letterari delle „Pagini bizzare”, Torcoliere, Università degli Studi di Napoli „L’Orientale”, Napoli, 2010.
 • Rotiroti, Giovanni – Nina Cassian și Paul Celan. O lungă loialitate, nr. 12 dec. 2013: anul III http://www.orizzonticulturali.it/it_studi_Giovanni-Rotiroti-su-Nina-Cassian.html.
 • Rotiroti, Giovanni – Urmuz este sarcina (im) posibilă a traduceriiOrrizonti Culturale Italo-Romeni (Orizonturi culturale italo-române) – Revistă interculturală bilingvă, anul IV, nr. 9, septembrie 2014.
 • Rotiroti, Giovanni, „Când Soarele ajunge la solstiţiu”. Urmuz şi scriitorii de avangardă din exil, Editura Universităţii de Vest, Timişoara, 2020.
 • Rusu, M.N. – Date inedite despre Urmuz, în Amfiteatru, septembrie 1983.
 • Rusu, M.N. – Urmuz şi istoria arhitecturii româneşti, în Amfiteatru, noiembrie 1983

S

 • Sălăgean, Romulus – Absurdistan sau Tzara lui Urmuz, Editura EuroVida, Bucureşti, 2000.
 • Scarlat, Mircea – Morala unor (pseudo) morale, în România literară, 1983 ??.
 • Scarlat, Mircea – Radicalizarea manifestărilor reformatoare, în Istoria poeziei românești, III, Ed. Minerva, Bucureşti, 1986.
 • Silvestri, Artur – Un Kafka înainte de Kafka, în rev. Argeș, nr. 170, octombrie 1985.
 • Simion, Eugen – Prelungiri ale suprarealismului, în Scriitori români de azi, Prelungiri ale suprarealismului, Vol. III, în Scriitori români de azi, I-IV, Ed. Cartea Românească, Bucureşti, 1974-1989.
 • Slăvoiu, Vlad – Un avangardist recuperat, în Obervator cultural, nr. 316, aprilie 2006.
 • Sorescu, Marin – Teoria sferelor de influenţă, eseuri, Editura Eminescu, Bucureşti, 1969.
 • Sorescu, Marin – Avangarda cu garda descoperită, în Ușor cu pianul pe scări, Ed. Cartea Românească, Bucureşti, 1985.
 • Sorohan, Elvira – Urmuz. Ironia iconoclastă, în România literară, 1993 ??.
 • Stanomir, Ioan – Un seducător fantezist, în România Literară, nr. 3, 1999.
 • Szabo, Lucian-Vasile – Prefață, la Urmuz. Pagini bizare, Ed. Bastion, Timișoara, 2008.

Ș

 • Şerban, Alex. Leo – „Locuri comune chintesenţiate”, în România literară, nr. 10, 18-24 martie 1993.
 • Șiclovnu (Ș) – Urmuz. Colecția unu, în Excelsior, an. I, nr. 2. 12 decembrie 1930.
 • Ştefănescu, Alex. – Actualitatea. Din arhiva unui editor. Scrisori primite de Victor Iova de la Otilia Cazimir, Gheorghe Ciprian şi Eliza V. Vorvoreanu (sora lui Urmuz), în România literară, nr. 33, 5 august 2016.
 • Şuşară, Pavel – Urmuz. E vremea rozelor ce mor, Editura Crater, Bucureşti, 1998.

T

 • Tatomirescu, Ion Pachia – Generația resurecției poetice, Ed. Augusta, Timișoara, 2005.
 • Tănăsescu, Antoaneta – „Măştile” lui Urmuz, în Contemporanul, 1970 ??.
 • Tănăsescu, Antoaneta – Urmuz, în România literară, 1993 ??.
 • Trandafir, C. – Înainte-mergătorul fără voie, în România literară, nr. 9, 2009.
 • Tzara, Tristan – Şapte manifeste DADA. Lampisterii. Omul aproximativ, Bucureşti, 1996. Primul manifest al suprarealismului.

U

 • Ulici, Laurenţiu – Urmuz, în Contemporanul, 1983 ??.
 • Ungureanu, Cornel – Ion Vinea și iubirile paralele ale poeților, în Orizont, Nr. 5, 2007.
 • Ungureanu, Elena – Hypertextul, Casa Editorial-Poligrafică „Bons Offices”, Vhişinău, 2014..
 • Ungureanu, Irina – „Unul dintre scriitorii cei mai cruzi pe care i-am citit vreodată”: Urmuz, în Eugène Ionesco – absurdul ca apocalips al utopie, Ed. Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2010.

V

 • Vakulowski, Alexandru – Urmuz. Cei dintâi trăsniţi, Editura Polirom, Iaşi, 2021.
 • Vasilache, Simona – Unicat, în România Literară, nr. 28, 2008.
 • Vasilache, Simona – După masa lui Grummer, în România Literară, nr. 46, 2008.
 • Vasilache, Simona – Trăim într-o lume urmuziană, în Observator Cultural, nr. 469, aprilie 2009.
 • Vasilache, Simona – Doi coțcari, în România Literară, nr. 27, 2010.
 • Vasilache, Simona – Mica Odisee, în România Literară, nr. 22-23, 2010.
 • Vâlceanu, Mona – Studii de literatură română. Ediția a doua revăzută și completată, Ed. Zodia Fecioarei, Ed. Tipnaste, Pitești, 2002.
 • Vianu, Tudor – Locuri comune, sinonime şi echivocuri (1945), reluat în Opere IV, Studii de estetică, Antologie, note și prefață de Sorin Alexandrescu. Text stabilit de Cornelia Botez, Ed. Minerva, Bucureşti, 1975.
 • Vidraşcu, Dorel – Un ur-muzeu (semnal de carte), în Flacăra lui Adrian Păunescu, an XXI, nr. 46 (1024), 26 nov.-2 dec., 2021.
 • Voiculescu, Constantin – Urmuz, precursor al avangardei din literatura română, în Curtea de la Argeş, an IV, nr. 3 (28), martie 2013.
 • Voiculescu, Vasile – Gânduri albe, Ediţie şi cronologie de Victor Crăciun şi Radu Voiculescu, studiu introductiv, note şi variante de Victor Crăciun, Cartea Românească, Bucureşti, 1986.
 • Vornicu, Andrei – Urmuz paralogician și paradigmatic, în Informația de Mureș, 3 iulie, 2008.
 • Voronca, Ilarie – Ascuțiți-vă așadar foamea, în rev. unu, An II, nr. 31, noiembrie 1930. Reluat în Urmuz. Pagini bizare. Ediția Sașa Pană, Ed. Minerva, Bucureşti, 1970.
 • Voronca, Ilarie – Între mine și mine. În A doua lumină. Ed. unu,1930. Reluat în Pagini bizare. Ediția Sașa Pană, Ed. Minerva, Bucureşti, 1970.
 • Vorvoreanu, Eliza – Fragmente din mărturiile d-nei Eliza V. Vorvoreanu (8 file dactilografiat și intitulate Spicuiri di adevărata viață a lui Urmuz), Urmuz. Pagini bizare, Ediție întocmită de Sașa Pană, Ed. Minerva, Bucureşti, 1970.

Z

 • Zărnescu, Constantin – Urmuz și post-modernitatea literaturii, în Steaua, nr. 10, octombrie 1985.
 • Zărnescu, Constantin – Sugestii și Explicații asupra romanului „Urmuzland”, în Ursa Mare, Cluj-Napoca, an 1, nr. 1, noiembrie 2008.
 • Zărnescu, Constantin – Ţara lui Urmuz, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 2014.