„Filmul documentar” al morții

  • „Proces-verbal”, Astăzi 23 nov 923;
  • „Ecouri din presa vremii. Fapte diverse”, Lupta, II, 586, 25 noiembrie 1923);
  • „Sinuciderea unui grefier de la Casație”, Dimineața, XX, 6126, 25 noiembrie 1923;
  • „Cauzele sinuciderii”, articol semnat C (desigur, Ciprian), în Dimineața, 26 noiembrie 1923;
  • Analiza Institutului Medico-Legal București Nr. 615, anul 1923, luna noiembrie 23;
  • Anunțul înmormântării lui Demetru-Demetrescu-Buzău – Magistrat, cu data 26 Noembrie, din Universul, XLI, 302, 27 noiembrie 1923;
  • Datele din Registrul de înmormântări și înscrisul de pe Placa de pe mormânt;
  • „Fragmente din mărturiile D-nei Eliza Vorvoreanu (8 file dactilografiate și intitulate Spicuiri din adevărata viață a lui Urmuz” – (Conf. Urmuz. Pagini bizare, ediția Sașa Pană, Meridiane, București, 1970, pp. 94-109.)