Monthly Archives: May 2023

Anul Urmuz 2023 – Ursuzisme urmuziste

Cartea se numeşte „Ursuzisme”, dar trimiterea la „urmuzisme” este inevitabilă, provocare pentru cititor, dar, deopotrivă, şi pentru autor, chiar dacă subtitlul „Prozopoeme” lasă o marjă confortabilă de manevră. Iar autorul este un „veteran” al scrisului, cu un bogat palmares de … Continue reading

Posted in Ziarul „Argeș Expres” | Comments Off on Anul Urmuz 2023 – Ursuzisme urmuziste

Anul Urmuz 2023 1900-1930 – Noua Renaştere

La prima vedere, titlul poate părea uşor exagerat şi aşa mi s-a părut şi mie când l-am citit, în fruntea prefeţei la cartea „Ştiinţa modernă, muza neştiută a suprarealismului”, publicată de Petrişor Militaru, din Craiova, în 2012, la Curtea Veche … Continue reading

Posted in Ziarul „Argeș Expres” | Comments Off on Anul Urmuz 2023 1900-1930 – Noua Renaştere

Anul Urmuz 2023 – Antologia literaturii române de avangardă

Am reluat titlul exact al volumului (de aproape 600 de pagini) editat de Saşa Pană şi publicat în 1969 de Editura pentru Literatură din Bucureşti. Să remarcăm că era cu un an înainte ca acelaşi Saşa Pană să publice volumul … Continue reading

Posted in Ziarul „Argeș Expres” | Comments Off on Anul Urmuz 2023 – Antologia literaturii române de avangardă